اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برای ۳ چالش تولیدکنندگان در حذف ارز ترجیحی تدبیر نشده است