اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بدون بهره گیری از توان مردم اقتصاد شکوفا نمی شود