اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روسیه موضعی مبهم در قفقاز اتخاذ کرده است| اردوغان و علی اف خیال خامی درباره ایرانیان آذری دارند