اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بیش از ۲ برابر اراضی دولتی مسکن مهر در طرح نهضت ملی تامین زمین شده است