جشنواره فروش کارتخوانپیچ کناف نوک سوزنیثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونیجاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …

ضریب نفوذ بیمه در کشور ۲.۵ درصد است
به گزارش بازار، محمد رضایی مدیر عامل بیمه ایران افزود: این بیمه ۵۸ درصد پرتفوی شخص ثالث کشور را تحت پوشش قرار داده یعنی اکثر خدمات بیمه ثالث در بخش دیات اعم از جانی و مالی را تحت پوشش دارد. وی اظهارداشت: بیمه ایران تنها شرکت بیمه ای در کشور است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری دولتی باقی مانده است. مدیر عامل بیمه ایران ضمن اشاره به اینکه بیمه ثالث از بیمه های زیان ده کشور است، گفت: بیمه ایران بر اساس ماده (۵) قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ تنها شرکتی که اجبار به فروش بیمه شخص ثالث دارد به همین دلیل شاید خیلی از شرکت های بیمه خصوصی در کشور رغبت برای پذیرش این ریسک را نداشته باشند. وی در ادامه افزود: بیمه ایران با توجه به قانون و اجباری بودن تمام خدمات را بالاجبار و حتما تحت پوشش دارد و ارائه خدمات می کند. رضایی ضمن اشاره به اینکه صنعت بیمه در دنیا بیشتر از جنبه سرمایه گذاری سود می برد نه از بخش عملیات بیمه گری اظهارداشت: نرخ بیمه شخص ثالث را در کشور دولت و دیات را قوه قضائیه تعیین می کند. وی ادامه داد: متاسفانه تعداد حوادث در کشور بسیار زیاد است و این امر باعث شده بیمه شخص ثالث عملا در کشور زیان ده باشد. مدیر عامل بیمه ایران گفت: حال و روز صنعت بیمه در کشور به رغم تمامی مشکلات، شرایط سخت اقتصادی، اعمال تحریم ها و نظایر این نسبت به خیلی از صنایع بهتر است. رضایی ضمن تقسیم بندی بیمه ها به دو بخش زندگی و غیر زندگی اظهارداشت: ضریب نفوذ بیمه های زندگی در جهان ۳,۳ درصد و در بخش غیر زندگی ۳,۲ درصد است. وی ادامه داد: مقایسه ضریب نفوذ بیمه ‌های زندگی و غیرزندگی در ایران با متوسط دنیا و مناطق مختلف جهان نشان می ‌دهد ضریب نفود بیمه در ایران در بخش بیمه‌ های غیرزندگی ۲,۲ درصد به عبارتی زیاد از متوسط دنیا فاصله ندارد اما ضریب نفوذ بیمه در بخش بیمه های زندگی در کشور سه دهم درصد و بسیار پائین است. مدیر عامل بیمه ایران یادآورشد: این نشان می دهد بحث بیمه زندگی در کشور جایگاه خاص خود را پیدا نکرده و این مابه تفاوت ناشی از پائین بودن ضریب نفوذ بیمه های زندگی است.