اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تنها ۲۰ درصد از برنامه خرید دام مازاد عشایر محقق شده است