اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حداقل زمان صدور پروانه ساخت ۶ ماه| پیشنهاد انبوه سازان برای ساخت نهضت ملی مسکن بیشتر از ۵.۳ میلیون