اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تخصیص زمین برای ۳۷ هزار و ۹۰۰ واحد طرح  نهضت ملی مسکن در هرمزگان