رشد ۲۲۶ درصدی پورت های اینترنت پرسرعت در کردستان/۱۵ روستای دیگر به اینترنت متصل شدند

رشد ۲۲۶ درصدی پورت های اینترنت پرسرعت در کردستان/۱۵ روستای دیگر به اینترنت متصل شدند