اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خراسان جنوبی نیازمند ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل قطعه کریدور شرق به غرب