هزینه کرد بیش از ۵ میلیارد دلاری برای شبکه‌های آبی منطقه آزاد ارس

هزینه کرد بیش از ۵ میلیارد دلاری برای شبکه‌های آبی منطقه آزاد ارس