انهدام بیش از ۲ هزار میلیارد ریال کالای غیراستاندارد

انهدام بیش از ۲ هزار میلیارد ریال کالای غیراستاندارد