اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضرورت حمایت از راه اندازی و احیای واحدهای اشتغالزا در فارس