اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تدارک ساز و کار پیگیری دغدغه های رهبری در دیدار کارآفرینان؛ خروج دولت از تصدی‌گری اقتصاد ضروری است