اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حداقل حقوق ۸ میلیونی هم بدون کاهش تورم بی فایده است| ضرورت توجه حمایت گرایانه برای کاهش هزینه ها