اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آموزش در مراکز علمی باید متناسب با نیاز بازار کار کشور باشد