تعهد ۹۰ درصدی تحویل گاز به خط سراسری از پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

تعهد ۹۰ درصدی تحویل گاز به خط سراسری از پالایشگاه پنجم پارس جنوبی