تعلیق تحریم‌ها را نمی‌پذیریم| آمریکا باید خسارت ۷۰ میلیارد دلاری تحریم نفت ایران را جبران کند

تعلیق تحریم‌ها را نمی‌پذیریم| آمریکا باید خسارت ۷۰ میلیارد دلاری تحریم نفت ایران را جبران کند