سقف پاسیو . سقف حیاط خلوت . سقف …فروش ویلا در شمال متل قو | محمود …مبلمان اداریامور ثبتی

خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه عامل اصلی افت نرخ ارز بود
بازار؛گروه بین الملل: در جریان همه گیری کرونا ارزش پول کشورهای در حال توسعه دنیا با سرعت زیادی کاهش پیدا کرد. بر طبق مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعاتی «گد» آلمان در سال ۲۰۲۰ ارزش پول کشورهایی که اقتصاد وابسته به صادرات نفت داشتند حداقل ۴۰ درصد تنزل پیدا کرد و کشورهای روسیه و برزیل و ایران در این دسته قرار گرفته اند. البته تحریم های اقتصادی ایران به خصوص تحریم نفتی این کشور باعث شد تا شدت تاثیرپذیری بازار ارز ایران از این بحران کمتر باشد ولی  پیش بینی می شود  بعد از پایان بحران کرونا این فشار روی بازار ارز از بین برود. چرا افت ارزش پول مهم است؟ سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا افت ارزش پول یک کشور اهمیت دارد و چرا در تمامی دنیا از این مساله به عنوان یک مشکل اقتصادی نام می برند؟ بررسی ها نشان می دهد نوسان زیاد ارزش پول کشورها باعث بی ثباتی اقتصاد و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به شرایط بازار می شود. در نتیجه اقتصادی که نوسان کمتری در ارزش پول خود شاهد باشد و بتواند ثبات را در بازار ارز ایجاد کند، توان تجربه رشد سریع اقتصادی را خواهد داشت. این ویژگی یکی از مهمترین شاخصه های احیای اقتصادی در اتحادیه اروپا است.  در دوره کرونا نرخ تغییرات ارزش پول در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار که زیرساختهای مالی ضعیف تری داشتند بیشتر از کشورهای صنعتی بود. بررسی شاخص ها  در کشورهای صنعتی نشان می دهد نرخ تغییر ارزش پول کشورهای صنعتی در این سال کمتر بود. خروج سرمایه ها از کشورهای در حال توسعه باعث مشکلات مالی زیادی شد و چرخه بیمارگونه خروج سرمایه و کاهش ارزش پول  کشور را ایجاد کرد. در واقع بازار کشورهای در حال توسعه دیگد جذابیتی برای سرمایه گذاران نداشت و اعتماد به انها در مدیریت بحران های مختلف از بین رفته بود. دلیل افت ارزش پول در کشورهای در حال توسعه چیست؟ در سال ۲۰۲۰ خروج سرمایه ها از بسیاری از کشورهای در حال توسعه دنیا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعت زیادی افزایش پیدا کرد. سرمایه گذاران بزرگ این کشورها را در رده کشورهای غیر ایمن از نظر اقتصادی ارزیابی کردند و اقدام به خارج کردن سرمایه های خود از این کشورها کردند.  در دو ماه اول همه گیری کرونا یعنی از اواسط ژانویه سال ۲۰۲۰ تا اواسط آوریل همین سال، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشورهای در حال توسعه  خارج شد این در حالیست که در جریان ورشکستگی بانک لهمن برادرز در سال ۲۰۰۸ در امریکا، میزان زیان تحمیل شده به اقتصاد برابر با ۲۵ میلیارد دلار بود. با همین مقایسه کوچک می توان ابعاد آسیب مالی وارد شده به اقتصاد کشورهای در حال توسعه در سال گذشته را مشخص کرد. خروج سرمایه ها از کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار باعث شد تا ارزش پول این کشورها سیر کاهشی به خود بگیرد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. نکته دیگری که روی ارزش پول کشورها اثر دارد، نحوه مدیریت کرونا در دنیا است. مطالعات نشان می دهد کشورهایی که نتوانسته اند کرونا را به درستی مدیریت کنند، شاهد افت بیشتری در ارزش پول خود بودند زیرا فضا در این کشورها برای سرمایه گذاری نا ایمن ارزیابی شده است. این شرایط در کشور برزیل، روسیه و حتی امریکا هم مشاهده شده است. سیاستمداران این کشورها از ابزارهای نامطمئن برای مبارزه با کرونا استفاده کردند و با کوچک انگاری تلاش کردند تا از بحران برهند ولی غافل از اینکه سیاست انها آسیب بیشتری به اقتصاد وارد می کند و اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد را کاهش می دهد. ارزش پول کشورهای BRIC چقدر تنزل یافت در سال ۲۰۲۰ ارزش روپیه هند نسبت به یورو ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد در حالیکه نرخ کاهش ارزش ریال برزیل در برابر یورو بالغ بر ۴۵ درصد تنزل پیدا کرد و نرخ کاهش ارزش روبل روسیه در برابر یورو برابر با ۳۷ درصد بود.  نرخ کاهش ارزش پول ملی در کشورهایی که اقتصادهای وابسته به صادرات نفت داشتند بیش از دیگر کشورها بود. در این سال ارزش یوان چین ثابت باقی ماند و تغییر محسوسی نکرد که دلیل آن را می توان موفقیت این کشور در کنترل بحران کرونا و تجربه رشد اقتصادی حتی در سال ۲۰۲۰ دانست. موسسه مطالعاتی «گد» در این مورد نوشت: «یک دلیل مهم برای ثبات  ارزش یوان این است که در انتهای فصل اول سال ۲۰۲۰ چین سخت ترین شرایط اقتصادی در نتیجه همه گیری کرونا را تجربه کرده است که دلیل آن سیاست های سختگیرانه دولت برای ممانعت از شیوع ویروس  و تعطیلی های گسترده فعالیت های اقتصادی بود. در این زمان ارزش یوان در برابر یورو  تا ۶ درصد کاهش یافت ولی بعد از گذر از این دوره سخت اقتصادی، ارزش یوان هم احیا شد.» در ادامه گزارش آمده است: «در نتیجه اجرای سیاستهای سخت گیرانه و قرنطینه بود که این کشور توانست بحران کرونا را کنترل کند. از فصل دوم سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی این کشور شروع شد و نه تنها آسیبهای ناشی از تعطیلی های اقتصادی در فصل اول سال قبل جبران شد بلکه اقتصاد رشد را نیز تجربه کند. به همین دلیل ارزش یوان هم احیا شد.»