آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …فروش دیگ بخار اقساططراحی اپلیکیشن - انواع اپلیکیشن …موسسه زبان نگار

افزایش بیکاری در منطقه یورو| استفاده از مدل آلمان برای پرداخت دستمزدها
بازار؛ گروه بین الملل: بر اساس اطلاعات منتشر شده روز دوشنبه اول فوریه توسط  موسسه آمار اتحادیه اروپا میزان بیکاری از ۷.۴ درصد در دسامبر ۲۰۱۹ به ۸.۳ درصد در دسامبر ۲۰۲۰ رسید و اقدامات حمایتی اشتغال این شوک را کاهش داد. «آندرو کنینگام»، اقتصاددان می گوید: «به طور معمول  بیکاری و تولید ناخالص داخلی کاملاً با هم ارتباط دارند. وقتی تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۰،  ۲۵ درصد کاهش یافت، تصور کردیم که بیکاری حداقل به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. اما با بیکاری۱.۵ میلیون نفر دیگر فقط ۱ درجه افزایش یافت. بنابراین وضعیت به وضوح نگران کننده است، اما بسیار بهتر از بحران منطقه یورو است.» همه کشورهای مهم منطقه یورو با الهام از تجربه آلمان در بحران ۲۰۰۸ تصمیم گرفتند که برای حفظ مشاغل خود، قسمت عمده ای از دستمزدها را مستقیماً پرداخت کنند. در فرانسه، در طول موج اول کووید-۱۹، حداکثر به ۳۱ درصد مشاغل یارانه پرداخت شد، قبل از این که در پایان تابستان به ۵ درصد کاهش یابد. اکنون با بازگشت محدودیت ها  به حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است. اسپانیا، آلمان و ایتالیا مسیر مشابهی را طی کردند و تقریباً به ۲۰ درصد افزایش یافت و ااکنون به ۵ درصد رسید. در ورای این ارقام اطمینان بخش روندهای نگران کننده ای ظاهر می شوند که نشانه ای از بازار کار متلاطم است.