جابجایی انواع درختان تخصص ماست‎دستگاه تصفیه آب خانگی ، صنعتی ، …تسمه حمل بار تسمه باربرداریتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …

سرمایه‌های بورس به تولید نرسید؛ سفته‌بازی بلای جان بورس