هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتشرکت سرورنگچاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …فروش و تعمیرات دستگاه لیزر

سرمایه گذاران از ظرفیت های اقتصادی بنادر مطلع نیستند
به گزارش بازار به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سید علی حسینی، با اشاره به اینکه تحقق رویاهای بخش خصوصی در بنادر کشور در گرو وجود بسترهای مناسب اعم از اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، اظهار داشت: بنادر زمانی می توانند پیشرفت بیشتری داشته باشند که ترکیب فرهنگی بومیان و مهاجران متناسب شود و در پی آن شرایط زیست محیطی بهبود پیدا کند. وی با بیان اینکه بنادر ایران توانایی جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را دارند، گفت: این مسئله پتانسیلی است که می تواند رشد هرچه بیشتر بنادر کشور را رقم بزند. نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه باید با توسعه بسترهای مناسب اجتماعی و رفاهی شرایط مناسبی برای زندگی و حضور سرمایه گذاران در بنادر فراهم شود، عنوان کرد: باید بخش خصوصی به زندگی کردن در بنادر علاقمند شود و همچنین به بهترین شکل، ساز و کار و زیرساخت های لازم در بنادر فراهم و بخش خصوصی در این مناطق مستقر شود تا اینگونه شاهد ارتقاء دانش فنی، نیروی انسانی متخصصص و سرمایه در بنادر کشور باشیم که خود از مهمترین الزامات رشد و توسعه بندری در کشور است. وی با اشاره  بر اینکه باید معرفی ظرفیت های بندری در کشور بیش از پیش در دستورکار قرار گیرد، گفت: بعضا شاهد هستیم سرمایه گذاران از ظرفیت های اقتصادی بنادر مطلع نیستند و این مسئله باید از راههای مختلف اطلاع رسانی شود تا فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از آن مطلع شوند. نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ظرفیت های اقتصادی بسیار خوبی در بنادر ایران وجود دارد، گفت: معرفی ظرفیت ها؛ مهمترین بازوی حمایتی از سازمان بنادر و دریانوردی در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است و تحقق این مسئله می تواند جهش اقتصادی کشور را رقم بزند.