اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اصلاح توزیع ‌بنزین باید بدون تبعات اجتماعی و ریسک شکست مطرح شود