اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گام مهم اصلاح ساختار بودجه با مولد سازی دارایی های دولت