اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معافیت مالیاتی طرح‌های توسعه واحدهای تولیدی و معدنی، قابل اجرا نیست