اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد، ابرپروژه وزارت اقتصاد و دارایی است