تولیدکننده انواع کف کاذب فولادی …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …نمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …چاپ انواع کارت پی وی سی PVC با …

برزیل بزرگترین صادرکننده گوشت منجمد در دنیا
بازار؛ گروه بین الملل: گوشت قرمز یکی از مهمترین محصولات غذایی در دنیا است که سهم زیادی در بازار صادراتی دنیا دارد. فایو در این مورد نوشت: «این محصول غذایی را می توان یکی از محصولات غذایی لوکس دانست که مصرف آن در کشورهای پر درآمد بیش از کشورهای کم درآمد است  و با افزایش میزان درآمد قابل استحصال مردم هم تقاضای آنها برای مصرف گوشت قرمز بیشتر می شود.»  طبق گزارش فایو در سال قبل ارزش صادرات گوشت قرمز در دنیا برابر با ۵۱.۷ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۵ با رشد ۱۷.۶ درصدی همراه بود. اما نرخ رشد صادرات گوشت قرمز در دنیا در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ برابر با ۳.۹ درصد بود. طبق مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۹ ارزش صادرات گوشت تازه یا سرد کرده یعنی گوشت هایی که پس از کشتار تا ۴ روز در یخچال و در دمای منفی ۴ درجه نگهداری شده اند، در دنیا برابر با ۲۴.۱ میلیارد دلار بود و ارزش صادرات گوشت منجمد در دنیا به رقم ۲۷.۶ میلیارد دلار رسید. سهم گوشت های منجمد در بازار صادرات گوشت در دنیا برابر با ۵۳.۴ درصد و سهم گوشت های تازه یا سرد کرده برابر با ۴۶.۶ درصد بود. در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی ارزش صادرات گوشتهای تازه یا سرد کرده در دنیا ۱۳.۲ درصد و ارزش صادرات گوشت های منجمد ۲۱.۷ درصد رشد کرده است. بزرگترین صادرکنندگان گوشت منجمد در دنیا یکی از روشهای صادراتی گوشت در دنیا، صادرات به صورت منجمد است. گوشت منجمد گوشتی است که بعد از کشتار فریز شده است و تا دوازده ماه می تواند نگهداری شود. در سال قبل برزیل بزرگترین صادرکننده گوشت یخی یا منجمد در دنیا بود. این کشور که ۲۰.۳ درصد از سهم صادرات گوشت منجمد را در دنیا داشت در سال قبل ۵.۶ میلیارد دلار از صادرات آن درآمد کسب کرد. استرالیا در این رده بندی جایگاه دوم را داشت و توانست ۴.۹ میلیارد دلار از فروش گوشت یخی در دنیا درآمد کسب کند. سهم استرالیا در صادرات گوشت منجمد در دنیا برابر با ۱۷.۹ درصد بود. امریکا در این رده بندی جایگاه سوم، هند جایگاه چهارم و آرژانتین جایگاه پنجم را داشت. ارزش صادرات گوشت منجمد در این سه کشور در سال گذشته به ترتیب برابر با ۳.۴ میلیارد دلار، ۳.۱ میلیارد دلار و ۲.۳ میلیارد دلار بود. نیوزیلند در این فهرست جایگاه ششم را داشت و توانست با صادر کردن ۲.۱ میلیارد دلار گوشت منجمد ۷.۵ درصد از این بازار را به خود اختصاص دهد. کشورهای اوروگویه، پاراگویه، کانادا و لهستان هم این رده بندی جایگاه هفتم تا دهم را داشتند. ایرلند با صادر کردن ۳۴۳.۱ میلیون دلار گوشت منجمد توانست در جایگاه یازدهم این فهرست قرار بگیرد و هلند هم دوازدهمین کشور این فهرست شد. نیکاراگویه، هنگ کنگ  و آلمان در میان کشورهای صادرکننده گوشت منجمد شده جایگاه سیزدهم تا پانزدهم را داشتند و به ترتیب۳۰۰.۲ میلیون دلار، ۲۷۶.۲ میلیون دلار و ۲۱۹.۹ میلیون دلار درآمد کسب کردند. سهم ۱۵ کشور، ۹۳.۵ درصد  مطالعات نشان داده است این پانزده کشور در مجموع ۹۳.۵ درصد از بازارصادرات گوشت منجمد دنیا را به خود اختصاص داده اند. بالاترین نرخ رشد صادرات در بازه پنج ساله مورد مطالعه به کشور آرژانتین اختصاص داشت که این نرخ برابر با ۵۵۳.۹ درصد بود و سپس ایرلند و هلند و لهستان  به عنوان کشورهایی که بیشترین نرخ رشد صادرات را تجربه کردند، در فهرست قرار گرفتند. مطالعات نشان داده است در سال ۲۰۱۹ ارزش صادرات ایرلند  نسبت به سال ۲۰۱۵ بالغ ۷۸.۱ درصد، در هلند ۵۶.۴ درصد و در لهستان ۴۱.۸ درصد رشد کرد.  ارزش صادرات گوشت منجمد شده در سال گذشته در سه کشور تنزل یافت. بالاترین نرخ کاهش صادرات به هند اختصاص داشت که توانست افت ۲۳.۶ درصدی صادرات را نسبت به سال ۲۰۱۵ تجربه کند و در پاراگویه  و هنگ کنگ ارزش صادرات این کشورها به ترتیب ۱۵.۷ درصد و ۴.۳ درصد تنزل پیدا کرد. کدام قاره بیشترین سهم صادراتی را دارد بر مبنای این گزارش کشورهای اروپایی بالاترین سهم را صادرات گوشت قرمز در دنیا دارند. در سال ۲۰۱۹ این قاره ۲۶.۹ درصد از صادرات گوشت دنیا را داشت و توانست از این صادرات ۱۳.۹ میلیارد دلار درآمد کسب کند. امریکای لاتین در این رده بندی جایگاه دوم را داشت و ۲۵.۶ درصد از کل صادرات گوشت قرمز دنیا را به خود اختصاص داد. این منطقه بدون در نظر گرفتن کشور مکزیک  توانست ۲۵.۶ درصد از کل گوشت قرمز دنیا را صادر کند. سهم امریکای شمالی در این بازار برابر با ۲۰.۳ درصد  و سهم اقیانوسیه برابر با ۱۹.۴ درصد بود. استرالیا و نیوزیلند بزرگترین صادرکنندگان گوشت قرمز در دنیا هستند و با وجود اینکه کشورهای کوچک و کم جمعیتی هستند، سهم زیادی در تولید و صادرات گوشت قرمز دارند. سهم آسیا در این بازار برابر با ۷.۴ درصد و سهم افریقا برابر با ۰.۵ درصد است. بزرگترین صادرکنندگان گوشت منجمد در دنیا در سال ۲۰۱۹ نرخ رشد صادرات نسبت به سال ۲۰۱۵- درصد ارزش صادرات نام کشور رتبه ۲۰.۳ ۵.۶ میلیارد دلار برزیل ۱ ۱۷.۹ ۴.۹ میلیارد دلار استرالیا ۲ ۱۲.۳ ۳.۴ میلیارد دلار امریکا ۳ ۱۱.۲ ۳.۱ میلیارد دلار هند ۴ ۸.۵ ۲.۳ میلیارد دلار آرژانتین ۵ ۷.۵ ۲.۱ میلیارد دلار نیوزیلند ۶ ۵.۵ ۱.۵ میلیارد دلار اروگوئه ۷ ۲ ۵۵۵.۵ میلیون دلار پاراگوئه ۸ ۱.۵ ۴۱۳.۵ میلیون دلار کانادا ۹ ۱.۵ ۴۰۹.۸ میلیون دلار لهستان ۱۰ ۱.۲ ۳۴۳.۱ میلیون دلار ایرلند ۱۱ ۱.۲ ۳۳۵.۶ میلیون دلار هلند ۱۲ ۱.۱ ۳۰۰.۲ میلیون دلار نیکاراگوئه ۱۳ ۱ ۲۷۶.۲ میلیون دلار هنگ کنگ ۱۴ ۰.۸ ۲۱۹.۹ میلیون دلار آلمان ۱۵