ماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …گیربکس SEWتعمیر تلویزیون ال جیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

ساخت مسکن ملی در مازندران با کمبود زمین مواجه است
به گزارش خبرنگار بازار، علی نبیان شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسسی طرح های مسکن شهرستان بابل، ساخت مسکن برای قشرهای مختلف مردم را از برنامه های وزارت راه و شهرسازی بیان کرد و گفت: طرح ملی مسکن در برخی شهرهای استان مازندران با مشکل زمین مواجه است. وی با بیان اینکه برای حل مشکل زمین مربوط به طرح ملی مسکن در مازندران نیازمند پایش اراضی موجود هستیم، گفت: سازمان ملی زمین برای حل مشکل مسکن مهر استان نیز آماده همکاری و تامین منابع مالی را دارد. مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران نیز کمبود زمین را از مشکلات فراروی اجرای طرح ملی مسکن در استان بیان کرد و گفت: شهرستان بابل از جمله مناطقی است که برای ساخت مسکن ملی با کمبود زمین مواجه است. وی با اظهار اینکه باید برای رفع عقب ماندگی بخش مسکن تلاش کنیم، به ساخت دو هزار مسکن محرومان در استان اشاره کرد و گفت: طی سال های اخیر تلاش های خوبی در حوزه مسکن صورت گرفته است.