اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حذف ردیف بودجه حمایت از حقوق معلولان استنکاف دولت از اجرای قانون است