اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمریکا خسارات مادی و معنوی ناشی از تحریم ها را به ملت ایران بپردازد