اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نرخ ورق استیل ظرف یکسال ۲۰۰درصد افزایش یافت| تولید دستگاه‌ جدید؛ رمز ماندگاری در بازار ماشین سازان