آموزش دوره آیلتس با جدیدترین روشتولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …رپورتاژآگهی دائمی در 14 سایت معتبر …

تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز از مهمترین اولویت های وزارت صمت
به گزارش بازار به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در این نشست با نگاهی به سهم این صنعت در صادرات غیر نفتی و ارتقاء توانمندی های صنایع غذایی، مهمترین دغدغه تولیدکنندگان را تامین مواد اولیه مورد نیاز برشمرد و افزود: تامین کالاهای اساسی در این صنعت جای دارد و تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز از مهمترین اولویت های وزارت صمت بوده و سعی شده است درحوزه کالاهای اساسی روند تولید افزایشی باشد. معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: پیش بینی وضعیت بازار مواد اولیه برای توسعه ظرفیت صنایع غذایی از جمله نکاتی است، که باید توسط کانون انجمن های صنایع غذایی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان دورنمای مناسبی از آینده هر صنعت ترسیم کرد. گفتنی است در این نشست با تشریح چالش های پیش روی تولید، مهمترین دغدغه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این راستا اتخاذ گردید.