اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیشنهادات خوبی برای تامین منابع مالی اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس مطرح است