اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فعال سازی کارگروه تنظیم بازار و اقدام مشترک در کاهش تورم موثر است