تولید ۱.۳ میلیون تن خرما در کشور| ارزآوری محصولات کشاورزی ۶.۲ میلیارد دلار است

تولید ۱.۳ میلیون تن خرما در کشور| ارزآوری محصولات کشاورزی ۶.۲ میلیارد دلار است