اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترکیه دیگر هیچ انتظاری از اتحادیه اروپا ندارد