«دهکده‌های اقتصاد مقاومتی»‌ ابزاری برای رشد اقتصادی هستند

«دهکده‌های اقتصاد مقاومتی»‌ ابزاری برای رشد اقتصادی هستند