اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ارتقاع آب سد ایلام ۱۴ متر کاهش داشته است