اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۴ هزار مگاوات گذشت