صادرات ترکیه در سال آینده به ۲۴۲ میلیارد دلار خواهد رسید

صادرات ترکیه در سال آینده به ۲۴۲ میلیارد دلار خواهد رسید