اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انحصار در ایجاد کارگزاری‌های بورسی شکسته شود| ظرف بورس همچنان کوچک است