اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سد باهوش تنگستان ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد