اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خودروسازان بیش از بودجه سالیانه به کشور هزینه تحمیل می‌کنند؛ می‌توانیم واردات خودرو را مدیریت کنیم