هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتآموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسفروش یدکی چینی09121143402نوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …

احیای اقتصاد کامل جهانی از کرونا ۵ سال طول می‌کشد
به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، کارمن رینهارت، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در حاشیه یک نشست در مادرید گفت: با توجه به اینکه تمامی محدودیت‌های مرتبط با قرنطینه و تهدید شیوع کرونا برداشته شده است، احتمال احیا سریع خواهد بود اما احیای کامل پنج سال طول خواهد کشید. رینهارت گفت که رکود ناشی از پاندمی در برخی از کشورها مدت طولانی‌تری باقی خواهد ماند و باتوجه به اینکه فقیرترین افراد در کشورهای ثروتمند ضربه سخت‌تری خورده و به طور مشابه کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای غنی شدیدتر آسیب خواهند دید، نابرابری‌ها و تبعیض‌ها تشدید خواهد شد. وی اضافه کرد که به دنبال بحران کنونی، نرخ فقر در جهان برای نخستین بار در ۲۰ سال اخیر افزایش خواهد یافت. در حاشیه یک نشست در مادرید گفت: با توجه به اینکه تمامی محدودیت‌های مرتبط با قرنطینه و تهدید شیوع کرونا برداشته شده است، احتمال احیا سریع خواهد بود اما احیای کامل پنج سال طول خواهد کشید. رینهارت گفت که رکود ناشی از پاندمی در برخی از کشورها مدت طولانی‌تری باقی خواهد ماند و باتوجه به اینکه فقیرترین افراد در کشورهای ثروتمند ضربه سخت‌تری خورده و به طور مشابه کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای غنی شدیدتر آسیب خواهند دید، نابرابری‌ها و تبعیض‌ها تشدید خواهد شد. وی اضافه کرد که به دنبال بحران کنونی، نرخ فقر در جهان برای نخستین بار در ۲۰ سال اخیر افزایش خواهد یافت.