اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اشتغال ۵۳ هزار نفری در مازندران با مانع تراشی ها محقق نمی شود