سومین رویداد مشاوره به کسب‌وکار ۲۰ تا ۲۴ آذرماه برگزار می‌شود

سومین رویداد مشاوره به کسب‌وکار ۲۰ تا ۲۴ آذرماه برگزار می‌شود