اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زمین ۱۵۰ هزار واحد شهری بنیاد مسکن تامین شده است