تولید و صادرات گل رز از ۲۳ واحد گلخانه‌ای در اردبیل

تولید و صادرات گل رز از ۲۳ واحد گلخانه‌ای در اردبیل