اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بعد اقتصادی شانگهای برای ایران مهمتر از جنبه سیاسی است