افزایش قیمت یورو در برابر دلار در پی شیوع اومیکرون در اروپا

افزایش قیمت یورو در برابر دلار در پی شیوع اومیکرون در اروپا